You can decide to read or да не четеш този web-site и систематизираните и цялостно интегрирани тук нещица/somethings-чета.

It is your own free choice to make.

***

Ако, обаче, решиш да четеш тук, my book, то:

Това тук не е „лесно“, нито романтично четиво. Не е леко (fiction) четиво, for entertainment. Not for fun, but for deep i-satisfaction.

This book изисква волева, сериозна & дълговременна (a few years, at least) концентрация & спокойно обмисляне i.e. to be (focused) in cognitive mode. И поне,
нормална/average степен на интелигентност (if this is lacking, then, дори и a few десетилетия ще бъдат completely in vain).

Моля, не разпространявай (все още) описаните по-долу нещица, които аз сам и доброволно съм избрал да (online) презентирам пред теб.

Thank you and very welcome.

Joyful (o)смисляне ти желая,

Of your own Self,

 with a little добродетелна и добронамерена help of a friend,

писмено и лично.

Because, I (really) hope, that you (one day, will) deserve it (and will rationally evolve individually, socially or in business, or all three).

 „… Имало едно време
         един малък принц,
който живеел на планета,
 малко по-голяма от него,
и имал нужда от приятел…”

This here is my willful & voluntary down-payment in your own future. I know, обаче, че всеки своето (бъдеще) (си) заслужава. Реалити (always) rulz.

God does not exists (a man, or a group which want to play god - yes) - it is virtuality/delusion, заблуда, ирационалност (която, обаче, яко се използва).

Facts are facts, reality. They are not negotiable absolutes. Те съществуват независимо от нечие си съзнание или безсъзнание;

 независимо от нечий  емоции, feelings, желания, beliefs & капризи или пък воля, разум, социален статус, persona & рационалност; 

& независимо от нечие си obektiwno или субективистично/illusional интерпретиране и/или  анализиране. Our разум must only to discover them факти.

The better (рационално смислен) you are, the more (удовлетворен) you are. You are. Healthily happy.

If, обаче, you refuse/avoid (съзнателно или безсъзнателно) да смисляш твоето Self  или реалността to be irrational,

then,  I know (why exactly me? Who am I to know?!) what ought to happen with your own (beautiful) life,

независимо дали ти го смисляш или признаваш, in this case, you are the very last person to understand it, if ever.

Всяка (и)рационалност, винаги се accordingly разплаща от този, който я е извършил, защото безплатно – нищо няма (всичко си има цена) в реалността.

That’s why - Good рационално смисляне ти желая, self-maker!

Тake care of your own self (mind) за да не бъдеш заблуден или отстрелван като пушечно месо от the many, статуквото,

или просто да съглашателствуваш компромисно-консенсусно (т.е. БЕЗпринципно, БЕЗотговорно) & да привикваш с нещо си, on faith, което не заслужаваш,

ала мнозинството иска, схоластично и упорито, да ти натрапи, внуши и представи, като твое собствено мислене,

че, видиш ли, било обективно НЕвъзможен: свободен и справедлив пристан, без много-много болки, вреди или щети -

пристанът на (способностите/капацитета на) твоя разум, логично смислящ & действащ, on обективни & рационални (т.е. морални/справедливи & практични) принципи.

(като мотивация  за НЕразпространението -  you will receive FOC & НЕпринудително,

if you want it, лично книжно копие (луксозна твърда корица), с автограф от Един Робсан - живот, здраве и здрав разум.

НЕ е необходимо да притежаваш собствена рационална философия, to recognize one, when (and if) it is presented ( in full) to you - if  you are honest and not totally brain washed.

Most of the intelligent  people would be in that position - they are able to recognize it  (to understand it) при наличието на тези две предпоставки.

Most of интелигентните (със здрав разум, рационални) хора are able да се усъвършенстват, да задават правилните въпроси и да получават правилните отговори –

да се upgrade интелектуализират, за да бъдат better off & happy. Необходимо им е, обаче, да се научат да могат по-дълговременно да се фокусират и концентрират.

Относно мнозинството, което винаги изхожда от субективизма си – частното, прагматичното, неговата си „истина“

защото не знае, не може & няма желание да се научи  по индуктивно-дедуктивен път от обективното - общото, универсалното, принципното, логичното, рационалното,

онова мнозинство, което НЕдолюбва  „дългите мнения“, които обичайно го дразнят и не може да ги смеле & смисли, ума му не може да ги побере – не ме интересува, въобще.)

 

0./  Philosophy  2008

1./  1. The Universe. 2. Морал, moral vision.  3. Racio morality. 4. Бизнес морал The Standard and all the rest - ethics, values and anti-values. Йерархия. Систематизиране. Приоритизиране. 2009

2./  1. Irrational man. 2. Грешки и Компромиси. 3. Принципи, мислене в принципи vs (консенсусно-)прагматично мислене 2010

3./  1. Индивидуалните права – произход и какво означават. 2. Равенство, sолидарност, ssоциална справедливост.2009

4./  Социал-collectивистична етика & икономика. 2. Тоталитаризъм. Диктатура. Фашизъм. Marx. Фром. 2009

5./  Субективистична етика и икономика. Субективист. Философия и принципи. 2010.

6./  1. Лесей феър - философия и принципи. 2.Капитализъм – какъв е днес (D&D&D model) и какъв can, could & ought to be (P&P&P model)? Бастиа. Лудвиг фон Мизес. Джон Кейнс vs Hayek. Хенри Хазлит, Айн Ранд. Милтън Фрийдман, Рон Пол, Карл Менгер. 2008-2011

7./  Какво е разум? Тhe “A”. Разумно-рационалното vs Eмоционално-интуитивното. Инстинктивното, каприз. Psychology. 2010

8./  Процесът на мислене и смисляне. Разсъждения, концептуализиране. Ideas и методи; тъпото и умното копеле. Causality. Logic. Aristotle. Платон. Сократ. Кант. Лок. Ранд. Софизми.

9./  How should (not) I make решения, choices и рацио действия. Reality exists. Virtuality & vitality? Аристотел, Волтер. Kант. Хегел. Маркс. Ницше.

10./ Friendship (semi-friends, врагове). Обич (and feelings). Lovef my life). Sex (and emotions). Мейк лове. Lovers. Антропология.Луната спи, мисис Робинсън.

11./ Икономика - free пазарна икономика vs socialism. Капиталсоциализъм and the Welfare State & Social state & Warfare state. Декларация на Независимостта.2009-2010

12./ Идеология. Политика. Държавата и функции. Social relations. Социално-икономическа Strata Ницше - “воля за власт” . Маркс – надстройката. Ленинизъм. Сталинизъм. Хитлеризъм. Диктатура. Greeks & Western World.

13./ Business и работа. Success. Average. НEsuccess. Money.The material World. Предприемач и наемен работник. "Old" & "New"  type of (псевдо) предприемач/capitalismОбществено-социални настроения и сблъсъци.

14./ Мнозинство и малцинство. Общество и социално общуване. Интерес, ego, нарцисизъм принуда и доброволност. Second-handedness: а way of life.

15./ 1. Независимост. 2. Паразити, зависимост и зависими.  3. Усилие, труд и work. IHS statusЦърквата и вярата – мистичната етика, философия и принципи.

16./ My few (and all) fundamental Principles. Pain. Happiness. The 3 women and the other men.  I’ll say it clear - I faced it all and  I stood to all,  I did it my way ! I did what I had to do. Much more than this – I did it my way , took the bows and blows ! I found it so amusing, not the shy-way. I will try.

17./  Смелост и решимост. Риск, поемане на риск, управление на риск. Предел на полезността. Успех. Menger.

18./   Деца. Собствени деца. Образование, възпитание. ДНК, ген и конкурентноспособност. Дълг и отговорност. Сравнение. Кръвта вода не става.2011

18а./ Private и обществени училища – БГ, Europe, USA, Asia. Степени. Родители и ученици – кой make и кой should makewhich choices. What and who knows what?

19./   Аз и Светът. All other profiles. 2008, 2009, 2010, 2011. My (half a century detailed) profile; my story.

19a./ Erin  Robsan – the 4 ethics, the 4 различни модела, управляващи живота на всеки един човек. 2009-2011.

20./   Death and end.

21./   Разни. Girls & Women   2010; Monogamy   2010. Социални мрежи. Мултимедийни понятия & hyper връзки.

22./   About  Philosophers. Economists. Интелектуалци и интелигенция. Академична общност и хуманитарните науки. Общественици и общество.

 

(Планирана презентация на книгатa (my next project) - есен’2014 - живот, здраве и здрав рационален  разум)

(  Личен подпис или част от ръкописа - кой ли ще получи? А DVD ?  lol  )

( А разяснения и коментари от авторът, очи в очи, - who will receive? Лол

A защо ли, всъщност, съм избрал този българо-английски стил на писане? Когато изначално ясно е, че мнозинството ще го НЕприемат и отрекат. )

 

 

 

 

PS: book review

Във the Universe -

има упорядъчност, последователност & надеждност дължащи се на обективните принципи на природните действия, които изграждат валиден универсален Стандарт.

В human сферата, където life e еталонът извлечен, чрез принципи, от универсалният Стандарт -

всеки нормален човек има изначална необходимост от две неща (добродетели, чрез които да може  voluntary да оцелява long term honestly & happily):

 свобода & справедливост, С&С.

[Справедливост, the essence of being just, е човек да има  (true and firm)  respect for IR and to treat всеки друг човек (accordingly) as he/she objectively (си) заслужава/earns т.е.

differentiating (хората) according to the (identified) facts and (the way/method of) his/her [(ir)rational; (in)valid] morality & actions.]

Тези добродетели имат и анти-добродетели (насочени принципно срещу оцеляването): принуда &  мошеничество, F&F.

Self-interest (а, не саможертвата) основан на частна собственост е същината на човешката добродетелна природа,

 а  self-esteem - precondition добродетелта на свободата.

Способностите на индивидуалният човешки волеви  разум (и voluntary charity) единствено могат да интегрират & осъществяват практически

- методологически справедлив & рационално полезен интелектуален идеал на - обективна социална организация основана върху тези 5 еталонни добродетели,

изграждащи фундаментта на индивидуален: рационален морален кодекс от йерархични ценности,

съпосочен с обективността на Стандарът и voluntary стремежите (към joy, pride, happiness & удовлетворяване selfинтересите) на човекът.

All a free man really needs to prosper  -in the human field-  is (ought) to be:

objectively honest & to think freely, based on individual rational values and principles,

in a concrete time & place & context of a (dynamic) matter,

при конкретни и правилно defined & checked предпоставки и

 отсъствието на божествената държавна („законна”) намеса или централизация &  липсата (изключителната ограниченост) на данъци - hands off, let go, keep off, let it be.

Човешката смърт е неизбежна, абсолют, ала

заблудите, войните и НЕсправедливостта, макар и да ги има днес по много - не са; при наличие на обективно-рационално менталити и

гарантиране (от Държавата) на индивидуалните права,

които изначално, по необходимостта от оцеляване на индивида, са валидни и са преди законите - именно това е хуманното (в полза на индивида);

 всичко друго е някаква форма на: утопия или зло водещи до Диктатура - маскирани чрез декларации за „свобода, НЕексплоатация, сполука и солидарност“ (във вреда на индивида).

Злото, ирационалното -не може да оцелява on its own, не може да се self-sustain-ва-  изисква да се храни хитро & паразитно от доброто, а оръжието му е заблудата & централизацията;

затова е НЕтрудно да бъде унищожено-

 като не се support-ва с думи или дела, като не се правят морални компромиси с него, като му се отказва морален respect, като се изобличава & разкрива моралната му същност

 - чрез justice (изискваща морална judgement) & справедливост,

които го разсъбличат и показват чисто голо, или го минимизират & маргинализират, или го правят импотентно, или направо го убиват. Everything else is secondary.

All в Природата (и човекът) is диалектично binary based, изграждащо едно единно абсолютно цяло:

факт или заблуда; value or anti-value; добродетел или анти-добродетел;

true or false; или-или; съществуване или липса; бяло или черно; positive идея или negative идеал; нула или единица;

обективно или НЕобективно;

свобода или принуда; справедливост или мошеничество;

принцип или безпринципност;

рационално или ирационално;

joy & happiness or pain & fear -

within the meantime- заключено между раждането и смъртта на индивида, ала не и на mankind.

.

 

                                                     

           Предприемачът (производител, работодател, an artist,  човек на свободна професия, занаятчия, ала не и псевдо-предприемачът, псевдо-менажерът или полит-предприемачът, които са мекерета, scum)  е ядрото на благоденствието & човешкият просперитет, a fighter на the change against the status quo- създава, иновира, смисля, идентифицира & evaluate-ва (new) идеи, има ясни идеали, визия & цели, които intensively, fully-отдадено, passionately & последователно преследва за да постига успех long range, чрез собствените си избори & действия, основани и мотивирани от своите (систематизирани, приоритизирани и цялостно интегрирани (в набор принципи))ценности. За него животът има огромен смисъл! Той е винаги влюбен. В живота, а презира смъртта.

          Рационалният предприемач сам (си) дефинира и сам избира обективни и рационално-положителни ценности & добродетели, които определят характера & убежденията му и го правилно guide-ват през целият му живот, във всички сфери в които работи и твори всеотдайно, като създава value & стойност (и капитал/профит – което е важна обективна ценност) –– за да може смело & различно (от мнозинството) да мисли и същевременно да действа рационално, като (последователно, дръзко and consistently, като добрият принц от детските приказки) руши догмата & разкрива статуквото; и удря яки шамари на ирационалните принципи, клишета и постулати.

         Амбициозният рационален предприемач, по собствена осъзната необходимост, за пълното и free самоосъществяване & реализиране на интереса си, търси и интелектуални ценности, които да придобие, в рационално-моралният си кодекс. Защото е дързък, последователен, упорит & безусловно верен на себе си [на собствените си убеждения & идеи, а не на онуй дето някой си масовик (Държавата, Правителството, политиците, „експертите“, църквата, догмата, „вярата“, „обществото“, групата) му казва или съветва, или пропагандира, или облъчва, или идеологизира, или психологизира, или колективизира, или религиологизира и осъжда].

          Той търси & смисля глобални идеи, широк възглед & визия за живота –индивидуалния и социалния- аn radical CEO (съмишленик) на реалността  (враг на виртуалността, утопията, мистицизма, етатизма и moral релативизма, както и на всякакви други разновидности на силовото укротяване и закрепостяване на индивидуалния човешки дух) - смисля, търси the change, ideas, обективно evaluate-ва, рационално смисля, осъществява change, ideas, смисля наново, evaluate-ва, отново търси change, смисля отново, намира наново, evaluate-ва отново, пак я осъществява...отново и наново... - всичко (always) тече, всичко (always) се променя (динамичният абсолют), нищо, че мнозинството хора не иска, противопоставя се, противоречиво & апатично отрича и не харесва този факт ...

          the change is one of the properties of the whole something (ала именно това е НЕразбираемо & НЕсмилаемо за огромното мнозинство от (дори и за интелигентните, дори и за (високо) интелектуалните) хора – constants are constants, variable are variables, приемеш ли едното за другото, mix-ваш ли ги – заблудата (на идеи и концепции) ти е сигурна и (the way of) мисленето ти: става противоречиво, следователно – погрешно, следователно -  (субективистично, on a whim) ирационално, следователно – не основано на принципи, следователно – вредно за теб самият)

        та, ...амбициозният рационален предприемач е самата промяна,( ought to) фокусирано & дълбочинно да разпознава заблудите, рационализациите & ирационалното за да (може да) успява да планира обективно (а не базирано на неговите си нужди, желания, емоции или капризи – те не са и никога не могат да бъдат основание за рационално действие, защото не са методически източник на познание, което единствено е способност на здравият волеви човешки разум, (интелигентност & интелект)) & изковава рационално самостоятелно сигурността & the peace of his own mind  на настоящето & бъдещето си - никога не предоставя другиму собствената си свобода & суверенитет  върху choices & действията си, като за целта  - на принципно ниво, at root,  venture, смисля & талантливо evaluate-ва в най-различен (много дълбочинен) context и при конкретниката на обективни предпоставки, дефинира нови стандарти & еталони: в името на собственото си -joy, work, удовлетворение, гордост, respect & самоуважение; за да направи живота си better off (и в материален, и в духовен, и в психо-емоционален смисъл – fully completed) i.e. the happiness, his own love & passion for sense of life &  хепинес, in the very first place (при единствено валидната изначална предпоставка: да не пречи на -изборите, решенията & действията на- индивидуалните права на другиго); this is primary. Everything else is secondary:  philanthropy, или вреден пацифизъм; или шибан нихилизъм; или компромисен прагматизъм; или невротизъм; or (субективистична) заблуда; или non-freedom; или някаква форма на перверзно отношение към същността на живота (life: най-високата ценност в етичния му рационален кодекс).

          Няма по-голямо доказателство за по-висока & по-благородна почит & admiration към образa на предприемачa -което той истинно заслужава- от това да отдадем

          внимание & респект към неговата immense passion for продуктивна work, високо производителен effort, constant energy, creativity, vision и (serious) achievements & success.

          Всички хора (независимо от интелектуалното си  равнище, социалния си статус, или индивидуалното си възприятие & разбирания) имат неизмеримо голяма нужда от съществуването/наличието на амбициозния и рационален предприемач (нищо че налаганото от мнооого десетилетия „обществено“ мнение е противното). Светът има жизнена необходимост от предприемачите и е НЕвъзможно да се развива към просперитет без такива. They are the primary, двигателят на системата, локомотивът на влака.

          РР предприемачът, в крайна сметка е long term начин на at root, фокусирано мислене в обективни принципи, базирани на действителността – рационално интегрирани & логично взаимосвързани концепции на високо ниво, които други обикновени хора не успяват в менталното им projection да не счупят (hyper link-овете, които обуславят consistent-ните им връзки). Practicality.

 

       Ето едно от любимите ми (стихотворения):

 

IF

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;

If you can dream—and not make dreams your master;
If you can think—and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ’em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: ‘Hold on!’

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And—which is more—you’ll be a Man, my son!

Joseph Rudyard Kipling

 

АКO (ПреводВалери Петров)

Ако владееш се, когато всички треперят и наричат те страхлив
сред вперени съмнителни очички се довериш, но бъдеш предпазлив
Ако изчакаш и оставаш бодър или наклеветен-не клевети намразен -
не отприщвай свойта злоба но ни премъдър, ни презвят бъди
Ако мечтаешвластен над мечтите и мислиш, но сред мисли не летиш
На Поражението и на Славата венците ако приемаш равнодушно ти
Ако злодеи с Истината свята пред теб търгуват и го понесеш,
или пък видиш сринати нещата градени цял живот – и почнеш нов градеж
Ако натрупаш на камара всичко спечелено;заложиш го на зар;
изгубиш, и започнеш пак от нищо; и не поглеждаш никога назад
Ако заставаш нерви, мозък, длани негодни вечеда ти служат пак
и само с Волята в теб останал да продължиш отново влязъл в крак
Ако си лорддори в тълпата слязъл или в дворецачист като дете
Ако ни враг, ни свой те наранява
Ако не смеят в спор да влязат с теб
Ако запълниш хищната минута с хванат миг от нейните шейсет
Светът е твой! Молбата ти е чута!
И главно ,сине
мойти ще си Човек!

 

АКО (my edited прочит, courtesy to all преводачи)
Ако можеш да запазиш разума си,
когато всички около теб го губ
ят
и
несправедливо те обвиняват за това.
Ако
си способен да повярваш в себе си,
когато всички се съмняват в теб
и да
не приемaш тяхното съмнение, но бъдеш рационално предпазлив.
Ако изчак
ваш и оставаш бодър,
и лъган да не се занимаваш с лъжи,
и мразен да не се поддаваш на омраза

като в същото време,

не отприщваш свойта злоба, но ни премъдър, ни пресвят бъди.
Ако можеш да мечтаеш
, но мечтите да не ти стават господар

ако си умен, без да си умник,
Ако
дръзко посрещаш Бедатазъл предател,
ако умееш
с гордост да experience-ваш Успеха,

с мамещото в тях, разкритото, да си еднакво твърд и смел.

Ако злодеи с Истината свята пред теб търгуват,
изопачена от мошеници и да направиш от нея капан за глупци
,

или пък видиш сринати нещата градени цял живот – и почнеш нов градеж
Ако
си способен да направиш един куп от всички твой победи
и
рационално да ги рискуваш наези или тура”,
и if губейки,  да започнеш
смело от начало
без всякакво оплакване и неугасващ жар.
И ако
фокусираш твоето сърце, усилие, мускул и (най-вече) разум
за да ти служат
пак обективно добре

и с твойта Воля (will power) - продължиш успешно напред,

отново влязъл effectively в крак с реалността.

Ако можеш да говориш на тълпата и да пазиш достойнството & самоуважението си,

Ако ни враг, ни свой могат да те наранят
Ако не дръзват просто в спор да влязат с теб
Ако можеш да запълниш непримиримата минута

с хванат (valueable) миг от нейните шейсет
Светът е твой. Животът
lovelyobjectively твой е.

Земята твоя е и всичко в нея чудно и цъфтящо е

и нещо повече – заслужено & successfully тогава,

човек ще бъдеш ти,

възхитителен,

happily богат (honest, rational/конкурентноспособен in thought & action т.е. обективно морален & принципно практичен) човек,

сине мой!

(Welcome my son,
welcome to the machine!

Where have you been? It's alright we know where you've been.

You've been in the pipeline, filling in time,

provided with toys and Scouting for Boys.

You bought a guitar to punish your ma,

And you didn't like school, and you (should, objectively) know you're nobody's fool,

So welcome to the (objectively knowledge) machine.

Welcome my son, welcome to the (world of free will, rational) machine!)

 

        Моите разбирания и убеждения са, че най-важното нещо за индивидуалните избори и решения на всеки човек е неговия philosophical фундамент (във всичките области) и how обективно-рационално човек го apply-ва контекстуално (by using the right/wrong, rational/irrational, objective/non-objective methodology!), по отношения на идеи и действия. Защото още Аристотел е открил, a Benjamin Franklin по блестящ начин го e реализирал и потвърдил, че всички нормални хора, колкото и да са различни, си приличат по това, че naturally се стремят към търсене & осъществяване на собствения си self-interest, собственото си happiness, а естествените предпоставките за осъществяването на тези две неща са: свободата & доброволността на действията и спазване правата на всеки индивид.

           Философията (абстрактни идеи) (rational & secular & civilized философия, такава филосфия, ала не Jesus Christ, не Allah’s или пък комунално-колхозническата философия) не е някаква (си) дрънкулка на човешкия интелект, а конкурентна мощ основана на обективни и рационални (moral & practical) принципи, която е необходимо РРчовек да волево придобие & apply-ва (in thought and action, като credo & кауза, за осъществяването на конкретни цели, real-life‘s, everyday’s (сложни) problems) – за better off оцеляването му, in the name of his own (healthily) happiness, in the name of his (beautiful) life. Колкото е способен – толкова; within the frame of his own individual abilities and capacitiesbiological, материални/ецономиц & интелектуални/spiritual.

       Контексът на стихотворението “IF” е (the essence of съдържанието на this book):  реалността (фактите & взаимовръзките им) и познанието (които са обективно опознаваеми от човекът)

        систематизирани & приоритизирани в методологичен интегритет от обективни & rational (moral & практични) принципи (that are really existing!), чрез способностите на фокусирания разум; което е като огледало, рефлексия (Огледалце, огледалце, no matter the uncertainty & complexity of the future, я кажи ми…):

§  ако в него се оглежда някой интелигентен & образован разумно-рационален човек, който способен и избрал да) мисли (аналитично, чрез метода на логиката), то тогава той – справедливо & ентусиазирано ще разпознае един free & productive & happy възхитителен човек, noble man, който long term, заслужено притежава независимост, internal comfort, peace of mind, самоуважение & prosperity т.е. (healthily) happiness ;

§  ако, обаче, в него гледа някой (си) (functionally) невежa/дивак (, които обаче, usually, мисли себе си за разумен & практичен човек),то той или ще се crazy страхува (защото не разпознава концептуално, не (self) смисля, че всъщност вижда собственият си imаge), или заблудено ще види един грозен (или НЕистинно красив) виртуално-утопичен лик и ще си остане заслужено един (functionally) невежа, прост и беден дивак [със неговите безпокойство, лутане, НЕсигурност, НЕупорядъчност, фобии, параноя & страхове от свръхестественото (илионези другите“ human ирационалности), което някой „духовен вожд“, който „умее“ (чрез клановият метод) да „комуникира“ със свръхестественото, ще му „тълкува“, (раз)казва и guide-ва – а, всъщност нагло & безнравствено малко принудително) лъже и заблуждава за да може да го лесно манипулира, управлява, експлоатира & (материално, а следователно и духовно, и емоционално) ограбва].

§  Разликата, между горните две ситуации е само в броя на концептуалните интегритети & принципи, които индивидуалния човешки ум може да performs – абстрактни идеи, интегрирани чрез (true, rational & consistent) принципи от науката философия (а, не субективистично акумулирани, copy-paste купчини с разни lots of НЕсистематизирани и НЕинтегрирани откъслечни информации и/или суеверия/мистики).

 

        All, an (възхитителен) RR-man can (and ought to) do (even if he has to lose some friends, but it’s OK, because “friends” like that he can better do without – изисква се дързост и кураж to act on рационално-морални принципи – yes, moral!) is to tell the (objective) truth as he sees it, as it is, because it is! I mean, as he objectively & rationally (i.e. morally & pracically) sees it, not as he thinks he is supposed(мистично-колективистична-субективистично) to see it.

        The worst thing a man can do (for himself) (and must not) is
        
to (rationally) see the (objective) truth (as it is) and същевременно to tell (or act on) a lie – and I, със съжаление & отвращение, виждам the today’s “обществената“ (мистично-колективистична-субективистична) ирационална/инверсна morality as a lie; и поради тази основна причина ние, humans, имаме (все повече и все по многобройни) сложни проблеми (както на индивидуално, така и на социално равнище), които е НЕвъзможно да имат, ever, справедливо & честно решение, до тогава, докато не се introduce-ва & apply-ва едно free общество) in fullythe rational morality. As opposed to (primitive & subjective) giggles, non-sense & (консенсусно-дипломатичния) pragmatism –today’s Standard– the race to nowhere, or even worse … the fast и сигурен път to down where.

        С това темпо, с което днес пълзим (ала не е нужно, всъщност вредно за всички хора е да го правим; и не е предопределено от някой или нещо си извън нас самите), при равни други условия – няма да минат и още 1-2-3 десетилетия докато доброто (ще) се (частично) случи. При това на НЕприемливо висока цена, която обикновения светски човек (и mankind-a като едно цяло) няма как, за съжаление, да не разплати. The more time it takes, the higher & worse the price/cost to pay. Ала the things will get worse (hard to survive), before they get better. Защо?

        Защото политит-мекеретата, lobbyists, parasites & конформистите/compromisers, can (and hopelessly and desperately & патетично they do) buy time, ала they can not (fundamentally & structurally) change the outcome of deficits & huge debts (създадени чрез държавни regulations and spending & tax increases: НЕсвобода).

        Има милиони книжки на пазара, които –чувам да казват (се харчели добре, ти да видиш, значи!)– били описвали и offer-вали , значи, съвети за „практически & психологически (в гарнитура с малко мистика, малко суеверие за разкош) стратегии и техники за (omg) success“. Но,

         who (TheFreak),

        is offering обективен & рационален moral (& practical) support,
       
от който всеки съвременен РРhuman дълбоко се нуждае; който практически идейно-intellectually да guide-ва (and ментално да exercise-ва) the choices that he makes in his life, с цел да бъде objectively better off, in all life’s aspects & контекст? A, това е the greatest (living, will & reason) power (in thought & action), of all! To be able to preserve and to be able to justify firmly, дръзко & passionately one's own existence, self-making, experience and self-esteem.

      To be able & to be, when you accept to possess the sense of being right, to (objectively & rationally) know - a sense certainty & security (of fulfillment, joy & healthy happiness) in your own (could be beautiful) life, within the (objective) uncertainty & complexity of the (one’s) future (, which is unknown, of course).

      Всяко нещо базирано на действителността, което е и рационално прилагано into the practice е винаги (and I really mean it!):

      truly морално и objectively справедливо (и полезно, и добродетел, и the way to competitive: success, profiting & (cost-)effectiveness i.e. the objective goodness, на всяко равнище от социално-икономическата Strata).

      Reality + Rationality = moRality & Rightly. R+R = R&R practicality: the foundation of the model of Peace (of mind) & Profit & Progress & Prosperity.